SÖDRA ÖLAND – alltid redo att bjuda på det Du söker

Vid olika tider på året och i livet söker vi olika upplevelser. Vi kan behöva lugn, mörker, strapatser, motion, spänning, ny kunskap eller nya bekantskaper. Vi kan behöva återuppleva gamla minnen, umgås ostört, fylla på kantarellförrådet eller möta årsväxlingarna och påminna oss själva om hur vi ingår i de större sammanhangen.

Södra Öland är en plats som möjliggör allt detta!

I vår beskrivning av månaderna koncentrerar vi oss helt och hållet på vilka naturupplevelser som kan förväntas. Därutöver erbjuds givetvis en uppsjö av andra evenemang – inte minst under sommarhalvåret. Men dessa finns så väl beskrivna på nätet och i alla turistbroschyrer, så det vore enbart förvillande att ta med dessa i detta sammanhang.

Det är alltså inte så att vi bara vänder oss till fågel- eller naturintresserade gäster.

(Men däremot är risken stor att man trillar dit och blir intresserad medan man är här….)