Till följd av min sjukdom, kommer troligen inga exkursioner att kunna genomföras under 2021, möjligen med undantag av rovfågelexkursionen i september. Mer om detta kommer inom kort att redovisas via GRYNINGSRAPPORTEN.

Rovfåglar

Lö 18/9 10.00 Samling: Ås kyrka,  Snurrigt värre – rovfåglar och lite tranor. Från mitten av september ger sig rovfåglar och tranor av. Vid sol och lagom vind från rätt håll kan den rovfågelsugne få sitt lystmäte.

Mer om exkursionen

OBS! NU I RÅDANDE CORONATIDER GÄLLER FÖLJANDE FÖR SVALGÅRDENS GUIDE- OCH EXKURSIONSVERKSAMHET: 1) deltag INTE om du känner av feber, torrhosta, ledsmärta eller onormal andning. 2) undvik samåkning med personer som normalt inte ingår i sällskapet. 3) skåda och förflytta er inom er (familje)grupp – med två meters lucka till annan grupp. VI KOMMER ATT BEGRÄNSA ANTALET DELTAGARE TILL 15 PERSONER per tillfälle. När det gäller Rovfågelexkursionen kan den komma att delas upp på flera tillfällen runt den 18/9. DÄRMED BLEV DET PLÖTSLIGT NÖDVÄNDIGT ATT ANMÄLA SITT INTRESSE!

                                 Föranmälan nödvändig (corona-skäl)