Skådar – Eskort

Vill Du ha lättåtkomlig hjälp i Din fågelskådning?
Ring Svalgårdens Skådar-eskort!

Exempel på målgrupper: enskilda ornitologer, familjer, skådarkompisar med ”kunskapsluckor”, mindre ornitologiska sällskap (max 8 personer)”