Ölands södra udde

” På Ölands södra udde finns Ottenby Naturum med Långe Jan som är Sveriges högsta fyr. ”